Een platina bruiloft

P79 Een platina bruiloft – Erna Smith-Broers

BOEKFRAGMENT

Uit: De nacht van de rijzende zon: een Hollandse krijgsgevangene in Japan, 1942-1945. J.A. Wormser, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, 1972.

“Aan boord was geen enkele passagier te zien. Wel Bamboe-Mori. ‘All keep deck!’ schreeuwde hij en wees om zich heen. Op de open dekken installeerden zich duizend man. Schelle bootsmansfluitjes vertelden van de aankomst van de enige passagier, een admiraal. Toen vertrok de ‘Kamakoera Maroe’: naar Burma… nee, want dan zou hij om het eiland Singapore heen moeten en de koers was nu noordoost. Japan!

Een koele bries streek over de dekken en de duizend hadden het naar hun zin. De bries werd frisser en in de nacht was het op dek zeker zo prettig niet meer. De bries werd koud en daar lag Formosa (Taiwan). De koude bries werd een ijzige storm en ze passeerden de Rioekioe Eilanden en Okinawa. Het was nu winter geworden en de mannen rilden in hun dunne tropen-uniformen. Mori keek dit een dag of wat aan en toen hij zich eindelijk scheen af te vragen of hij met redelijk gezond werkvee in Dai Nippon wilde arriveren of dat hij het Vaderland een bezending wrakhout zo offreren, wees hij corveeërs aan om uit een magazijn warmere uniformen te halen. 

Het schip voer de kronkelende baai van Nagasaki in. Een ijzige wind waaide aan van over de Gele Zee, regelrecht uit de steppen van Siberië.

De luitenant-vlieger Temmink, die Adams al eens eerder opgemerkt had, keek hem eens aan: ‘Natte kille boel hier… net zo grijs als de jaren die wij nu tegemoet gaan… jaren zonder radio, zonder berichten die ons zouden kunnen vertellen dat het “goed” gaat, zoals in Singapore… maar je zult zien, man, wij gáán terug!’”