Pakan Baroe spoorweg
Transportschepen naar Japan
Documentaire Hellships
Junyo Maru