Birma Siam spoorweg
Transportschepen naar Japan
Junyo maru
Documentaire Hellships